Přidej fotografii

Nejnovější fotografie

Písek - nábřeží pod městem
Písek - Jiráskův most
Písek - nábřeží 1. máje
Písek - čistička odpadních vod
Písek - cesta k Sulanovi
Písek - cyklostezka pod městem
Písek - Domovinka
Písek - Domovinka
Písek - Jiráskovo nábřeží
Jak to funguje:

Označíte novou polohu na mapě, kterou pak s vašimi kontaktními údaji odešlete našim administrátorům ke zpracování.

1. Vyberete novou polohu na mapě

Kliknutím do mapy vyberete novou polohu pro umístění šipky. Až budete s pozicí šipky spokojeni stiskněte tlačítko "pokračuj".

Původní poloha: eee

2. Zadejte Váš kontaktní E-mail
Ověřovací e-mail
3. Zadejte důvod změny
Příklad důvodu

Poloha na mapě neodpovídá přesně skutečnému umístění.